[Đăng ngày: 07/09/2016]
I. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia TP.HCM và của Trường ĐHKHXH&NV về đào tạo đại học; tổ chức chỉ đạo, thực hiện và giám sát công tác giảng dạy và học tập của các hệ đào tạo đại học trong Trường theo quy định.

Những nhiệm vụ chủ yếu:

1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu đào tạo, quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo đại học;

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn Trường cho từng khoá học, năm học, học kỳ; lập thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy – học tập;

3. Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy – học tập ở các khoa; đề xuất, bổ sung hoặc điều chỉnh khi cần thiết để Hiệu trưởng xem xét quyết định;

4. Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các hệ đào tạo của Trường theo đúng các quy chế về đào tạo đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành; tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ;

5. Tham mưu cho Hiệu trưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong Trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy; kiểm tra báo cáo thống kê khối lượng giảng dạy của các khoa để Nhà trường trả thù lao; đề xuất ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy – học tập;

6. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính quản lý ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác của Trường dành cho đào tạo đại học và thanh toán tiền giảng cho giáo viên theo quy định của Nhà trường;

7. Tổ chức hướng dẫn giải đáp thắc mắc của sinh viên về quy chế học tập, kiểm tra, thi;

8. Lập kế hoạch triển khai tổ chức tuyển sinh các hệ đào tạo đại học hàng năm; tham gia tổ chức công tác tuyển sinh cùng các đơn vị khác trong Trường.

II. Các hệ đào tạo

 1. Chính quy tập trung

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện tuyển sinh 27 Ngành:  Văn học, Ngôn ngữ học, Báo chí, Lịch sử, Nhân học, Triết học, Địa lý học, Xã hội học, Thông tin học, Đông phương học, Giáo dục học, Lưu trữ học, Văn hóa học, Công tác xã hội, Tâm lý học, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Ngôn ngữ Anh , Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Quan hệ Quốc tế, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia.

   Tuyển sinh khối thi A1 vào các ngành có tuyển sinh khối A (cụ thể là các ngành Triết học, Địa lý học, Xã hội học, Thông tin học và Quy hoạch vùng và đô thị).

    Áp dụng nhân hệ số 2 điểm các môn thi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức) vào các ngành Ngoại ngữ (cụ thể là các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia); môn Văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; Môn Sử vào ngành Lịch sử; Môn Địa vào ngành Địa lý học.
      Chương trình Chất lượng cao với học phí tương ứng: tuyển sinh vào ngành Báo chí-Truyền thông và ngành Quan hệ Quốc tế.
      Thời gian đào tạo hệ chính quy từ 4-6 năm, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân.

2. Văn bằng 2 (Chính quy)

Dành cho người đã có một bằng đại học, tuyển sinh hàng năm vào tháng 10.

Thời gian đào tạo hệ văn bằng 2 trong 2 năm rưỡi, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân.

3. Liên thông/ Hoàn thiện đại học (Chính quy/ Vừa làm vừa học)

 Dành cho người đã tốt nghiệp cao đẳng, tuyển sinh vào tháng 10 hàng năm.

Thời gian đào tạo hệ liên thông từ 1 năm rưỡi đến 2 năm, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân.

 4. Vừa làm vừa học

 Tuyển sinh các ngành: Ngữ văn Anh, Ngữ văn Trung Quốc, Báo chí, Ngữ văn, Nhân học, Xã hội học, Quan hệ quốc tế, Tâm lý giáo dục, Quản lý giáo dục, Lịch sử, Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Địa lý, Văn hóa học, Công tác xã hội.

Tuyển sinh một năm 4 đợt: 

       Đợt 1: từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3 (tại các địa phương).

       Đợt 2: từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4 (tại TP. Hồ Chí Minh ).

       Đợt 3: từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 (tại TP. Hồ Chí Minh ).

       Đợt 4: từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11 (tại các địa phương) .

Thời gian đào tạo hệ vừa làm vừa học: 4 năm rưỡi, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân.

 
Tổ chức - Nhân sự
Ngày đăng: 31/08/2016
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 24057593
Đang online : 33
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS