[Đăng ngày: 13/12/2021]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Số:       /TB-XHNV-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

 Kết quả xét tuyển, tuyển sinh đào tạo từ xa qua mạng

Khóa tuyển: đợt 2 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 411/TB-XHNV-ĐT ngày 12/10/2021 về việc xét tuyển hệ Từ xa qua mạng đợt 2 năm 2021 ngành Việt Nam học.

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển ngày 08/12/2021 của Hội đồng tuyển sinh hệ Từ xa qua mạng ngành Việt Nam học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM đợt 2 năm 2021.

Nhà trường thông báo đến các thí sinh đăng ký xét tuyển hệ Từ xa qua mạng ngành Việt Nam học kết quả xét tuyển như sau:

1-   Xét trúng tuyển thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương vào học chương trình đào tạo văn bằng 1.

2-   Xét trúng tuyển thí sinh đã tốt nghiệp đại học vào học chương trình đào tạo văn bằng 2.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển theo danh sách tại đây.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (để báo cáo);

- Lưu: HC-TH, ĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 24057604
Đang online : 37
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS