[Đăng ngày: 13/12/2021]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Số:      /TB-XHNV-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

 Kết quả xét tuyển, tuyển sinh hệ chính quy văn bằng 2

Khóa tuyển: tháng 12/2021

Căn cứ vào các phương thức xét tuyển của Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM ban hành ngày 04/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển ngày 08/12/2021 của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy văn bằng 2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM đợt 2 năm 2021.

Nhà trường thông báo đến các thí sinh đăng ký xét tuyển hệ chính quy văn bằng 2 kết quả xét tuyển theo các phương thức xét tuyển như sau:

          - Phương thức 1: xét tuyển người có bằng tốt nghiệp đại học trong cùng nhóm ngành và do Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM cấp;

          - Phương thức 2: xét tuyển người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Khoa học tự nhiên; bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam cấp, giảng dạy bằng tiếng Anh vào các ngành thuộc nhóm ngành Ngoại ngữ theo hình thức chính quy;

          - Phương thức 4: xét tuyển bằng kết quả học tập bậc đại học theo một trong số các tổ hợp sau: đối với phương thức này điểm tổng cộng 2 môn xét tuyển của từng tổ hợp phải đạt từ 10.0 điểm trở lên.

            + Tổ hợp 1: Triết học Mác-Lênin, Cơ sở văn hoá Việt Nam (hoặc Đại cương văn hoá Việt Nam);

       + Tổ hợp 2: Triết học Mác-Lênin, Pháp luật đại cương;

       + Tổ hợp 3: Triết học Mác-Lênin, Logic học (Logic học đại cương);

       + Tổ hợp 4: Triết học Mác-Lênin, Lịch sử văn minh thế giới.

   Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Quan hệ quốc tế: thí sinh cần phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ A2 trở lên hoặc chứng chỉ VSTEP trình độ A2 trở lên (do các đơn vị Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi cấp), hoặc chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT B1.2 do Trung tâm khảo thí ĐHQG cấp; chứng chỉ tiếng Anh nộp kèm hồ sơ xét tuyển, thí sinh chịu trách nhiệm về thông tin trên chứng chỉ đã nộp.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển theo danh sách tại đây.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (để báo cáo);

- Lưu: HC-TH, ĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 23700514
Đang online : 36
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS