[Đăng ngày: 13/12/2021]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


Số:        /TB-XHNV-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

 Kết quả xét tuyển, tuyển sinh hệ vừa làm vừa học văn bằng 2

Khóa tuyển:  tháng 12/2021

Căn cứ vào các phương thức xét tuyển của đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM ban hành ngày 04/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển ngày 08/12/2021 của Hội đồng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học văn bằng 2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM đợt 2 năm 2021.

Nhà Trường thông báo đến các thí sinh đăng ký xét tuyển hệ vừa làm vừa học văn bằng 2 kết quả xét tuyển như sau:

Xét trúng tuyển các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học trong hệ thống Giáo dục Quốc dân hoặc người có bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển theo danh sách tại đây.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (để báo cáo);

- Lưu: HC-TH, ĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINHNgô Thị Phương Lan

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 24057573
Đang online : 35
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS