[Đăng ngày: 12/12/2021]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


Số:       /TB-XHNV-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

 Kết quả xét tuyển, tuyển sinh hệ liên thông chính quy

Khóa tuyển: đợt 2 năm 2021

Căn cứ vào các phương thức xét tuyển của Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM ban hành ngày 04/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển ngày 08/12/2021 của Hội đồng tuyển sinh hệ liên thông chính quy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM đợt 2 năm 2021.

Nhà trường thông báo đến các thí sinh đăng ký xét tuyển hệ liên thông chính quy ngành Ngôn ngữ Anh kết quả xét tuyển như sau:

Xét trúng tuyển thí sinh có bằng cử nhân cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh) hệ chính quy và có kết quả học tập bậc Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh đạt điểm trung bình tích lũy toàn khóa học từ 6,06 trở lên.  

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển theo danh sách tại đây.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (để báo cáo);

- Lưu: HC-TH, ĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 24057552
Đang online : 36
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS