[Đăng ngày: 21/07/2017]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Số:     /TB-XHNV-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7  năm 2017THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh hệ Cử nhân chất lượng cao năm 2017


 

1. Giới thiệu về chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao

  Được sự cho phép của ĐHQG-HCM, Trường đã tiến hành triển khai việc đào tạo Chương trình cử nhân chất lượng cao với học phí tương ứng đối với 04 ngành Báo chí và Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh và Nhật Bản học.

Chương trình đào tạo chất lượng cao về cơ bản dựa theo chương trình đào tạo chuẩn hiện hành (xem chi tiết), nhưng được cải tiến, nâng cao trên cơ sở áp dụng các phương pháp dạy và học tiên tiến, hiện đại. Chương trình này dành cho những sinh viên khá giỏi, hệ chính quy, tự nguyện tham gia để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sau khi hoàn tất 140 tín chỉ, tích lũy đầy đủ các chứng chỉ về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, tin học và các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định, sinh viên được xét tốt nghiệp cử nhân chất lượng cao.

2. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Chương trình Chất lượng cao

Đối tượng dự thi

Chỉ tiêu dự kiến

1

Quan hệ quốc tế

Sinh viên trúng tuyển ngành Quan hệ quốc tế năm 2017

100

2

Báo chí

Sinh viên trúng tuyển ngành Báo chí năm 2017

50

3

Ngôn ngữ Anh

Sinh viên trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh năm 2017

50

4

Nhật Bản học

Sinh viên trúng tuyển ngành Nhật Bản học năm 2017

50

3. Điều kiện xét tuyển

3.1. Tuyển thẳng

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã trúng tuyển vào các ngành Báo chí và Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh và Nhật Bản học năm 2017.

3.2. Xét tuyển

         Thí sinh trúng tuyển vào các ngành Báo chí và Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh và Nhật Bản học năm 2017.

4. Hình thức thi tuyển

          Nếu số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu, Trường sẽ tổ chức thi tuyển bằng một trong hai hình thức sau:

             1. Thi các kỹ năng thực hành tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết).
          2. Thi vấn đáp, phỏng vấn trực tiếp.

5. Đăng kí dự thi

- Thời hạn đăng ký dự thi:  Từ ngày 9/8/2017 đến hết ngày 30/8/2017.

- Địa điểm đăng ký: đăng ký tại Văn phòng khoa.

- Mẫu đơn đăng ký: tải từ website của Phòng Đào tạo.

 

Nơi nhận:                              

- ĐHQG-HCM (báo cáo);

- Các khoa đào tạo (thực hiện);

- Phòng CTSV(phối hợp);

- Lưu: HCTH, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TS. Lê Hữu Phước

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 23960704
Đang online : 8
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS